Mức độ 2  Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh - Ký hiệu thủ tục: 1.001570.000.00.00.H50

Lượt xem: 213
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Hộ kinh doanh trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 3 Ngày

  Hộ kinh doanh trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Số: Thông tư 250/2016/TT-BTC

 • Luật 68/2014/QH13 Số: 68/2014/QH13

 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP Số: 78/2015/NĐ-CP

 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Số: 20/2015/TT-BKHĐT

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Số: 02/2019/TT-BKHĐT

 • - Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cho Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi tạm ngừng kinh doanh.

 • - Khi nhận đầy được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh và cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. III-4.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Tải về

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất 15 (mười năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp