Mức độ 2  Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài - Ký hiệu thủ tục: 1.001669.000.00.00.H50

Lượt xem: 476
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Tư pháp.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hộ tịch
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đối với việc đăng ký giám hộ cử; 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đối với việc đăng ký giám hộ đương nhiên.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

50.000 đồng/trường hợp

Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.         

- Người có yêu cầu đăng ký giám hộ nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện có thẩm quyền.

- Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện các giấy tờ theo quy định.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận cho người có yêu cầu và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp để giải quyết.

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin đầy đủ và phù hợp, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký Trích lục đăng ký giám hộ cấp cho người có yêu cầu.

- Người có yêu cầu đăng ký giám hộ nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.


Giấy tờ phải nộp:- Tờ khai (theo mẫu quy định);- Đối với giám hộ cử thì nộp văn bản cử người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự, trong đó ghi rõ lý do cử người giám hộ, quyền, nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ, tình trạng tài sản của người được giám hộ.- Đối với giám hộ đương nhiên thì nộp giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiêntheo quy định của Bộ luật dân sự. Trường hợp có nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên thì nộp thêm văn bản thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên.- Văn bản ủy quyền (nếu có ủy quyền).Giấy tờ phải xuất trình: - Giấy CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký hộ tịch;- Sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú của người có yêu cầu đăng ký hộ tịch để xác định thẩm quyền đăng ký (trong giai đoạn chuyển tiếp).


File mẫu:

  • Tờ khai đăng ký giám hộ cấp huyện Tải về

- Việc giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam.

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

* Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ;

- Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác;

- Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

* Điều kiện của pháp nhân làm người giám hộ

- Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ;

- Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

* Đối với người được giám hộ:

- Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ;

- Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ;

- Người mất năng lực hành vi dân sự;

- Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

* Một người chỉ có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp cha, mẹ cùng giám hộ cho con hoặc ông, bà cùng giám hộ cho cháu.

  * Một người có thể giám hộ cho nhiều người nhưng một người chỉ có thể được một người giám hộ.

  * Khi đăng ký giám hộ, người đi đăng ký phải có mặt để ký vào sổ hộ tịch.

* Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.

* Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hộ tịch được gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ như: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu; sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú của người có yêu cầu đăng ký hộ tịch và các giấy tờ có liên quan phải là bản sao có chứng thực.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp