Mức độ 2  Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện - Ký hiệu thủ tục: 1.005203.000.00.00.H50

Lượt xem: 371
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Nội vụ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hội, Tổ chức phi chính phủ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày làm việc

  nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định cho phép đổi tên và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định Số: 30/2012/NĐ-CP

 • Thông tư Số: 02/2013/TT-BNV

 • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định cấp lại giấy phép về việc đổi tên quỹ. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 • Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Nội vụ) đề nghị đổi tên quỹ.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc đổi tên quỹ; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có). Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề đổi tên quỹ (theo mẫu); TT 02 2013 BNV.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề đổi tên quỹ (theo mẫu TT 02 2013 BNV) Tải về

Trong trường hợp thay đổi nội dung giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp