Mức độ 1  Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành - Ký hiệu thủ tục: 1.002696.000.00.00.H50

Lượt xem: 74
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng, Các Sở quản lý chuyên ngành

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện

 

Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra.

   

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 Ngày

  Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật 50/2014/QH13 Số: 50/2014/QH13

 • Nghị định 46/2015/NĐ-CP Số: 46/2015/NĐ-CP

 • - Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

 • Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra;

 • - Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra. Trong trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục, công trình theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.

Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra

 • hắc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục, công trình theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng.

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp