Mức độ 2  Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế - Ký hiệu thủ tục: QTR-274766

Lượt xem: 337
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý khu kinh tế
Địa chỉ cơ quan giải quyết Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị + Địa chỉ: Số 91 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị + Điện thoại: 0233.3551729              Fax: 0233.3551729 Có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua hệ thống bưu chính.
Lĩnh vực Thương mại quốc tế
Cách thức thực hiện

Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không phải lấy ý kiến của Bộ Công Thương và 36 ngày làm việc trong trường hợp phải lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Giấy phép kinh doanh

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý


Thông tư 34/2013/TT-BCT
Thông tư 08/2013/TT-BCT
Nghị định 23/2007/NĐ-CP


+ Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài nước ngoài nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

+ Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, sửa đổi; sau đó chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Doanh nghiệp;

+ Bước 3: Trả kết quả.- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu MĐ-1 ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BCT; - Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo Mẫu MĐ-6 ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BCT; - Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong đó có ngành nghề kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa nhưng chưa được cấp Giấy phép kinh doanh thì thành phần hồ sơ phải có Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo mẫu BC-3ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BCT; - Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá; - Chứng từ của cơ quan thuế về thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề. Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do.File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh Tải về

Điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam bao gồm:

+ Là nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và trong Điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

+ Hình thức đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt Nam;

+ Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;

+ Phạm vi hoạt động phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;

+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Nghị định 23/2007/NĐ-CP chấp thuận.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp