Mức độ 2  Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN, KKT - Ký hiệu thủ tục: QTR-274765

Lượt xem: 274
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý khu kinh tế
Địa chỉ cơ quan giải quyết Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của BQL Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị + Địa chỉ: Số 91 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị + Điện thoại: 0233.3551729              Fax: 0233.3551729 Có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua hệ thống bưu chính.
Lĩnh vực Thương mại quốc tế
Cách thức thực hiện

Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo Mẫu TB - Thông tư số 11/2016/TT-BCT.

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý


Thông tư 11/2016/TT-BCT
Nghị định 07/2016/NĐ-CP


+ Bước 1: Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

+ Bước 2: Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, sửa đổi; sau đó chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Doanh nghiệp;

+ Bước 3: Trả kết quả.1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định 07/2016/NĐ- CP; 2. Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 35 Nghị định 07/2016/NĐ-CP) hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Cơ quan cấp Giấy phép (đối với trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định 07/2016/NĐ-CP); 3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; 4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; 5. Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.File mẫu:

  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh Tải về

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp