Mức độ 3  Xác định, thông báo số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khâu trừ vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp - Ký hiệu thủ tục: QTR-274769

Lượt xem: 302
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ban Quản lý khu kinh tế

Địa chỉ cơ quan giải quyết - Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Kinh tế. - Địa chỉ: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.- Điện thoại: 02333.859.713 hoặc 02336.550.215  
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

  • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

thông báo

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Nghị định 35/2017/NĐ-CP Luật 45/2013/QH13

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, sửa đổi;

- Bước 3: Trả kết quả: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
- Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (bản chính). - Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bản sao). - Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).
File mẫu:

Không có thông tin