Mức độ 2  Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL - Ký hiệu thủ tục: BKH-QTR-272018

Lượt xem: 276
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý khu kinh tế
Địa chỉ cơ quan giải quyết Trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị theo địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị; 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; điện thoại số: 0233 3551729 hoặc 0233 3859713
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành theo Mẫu II.6 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Phí

Không có:

Lệ phí

Không có:

Căn cứ pháp lý


Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT
Luật 67/2014/QH13


- Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

- Bước 2: Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.- Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành; - Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành; - Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành; - Bản sao hợp đồng BCC.File mẫu:

  • Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam Tải về

- Nhà đầu tư nước ngoài;

- Tổ chức kinh tế quy định tại điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư, thuộc trường hợp sau:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

 

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp