Mức độ 2  Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. BQL - Ký hiệu thủ tục: BKH-QTR-272016

Lượt xem: 240
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý khu kinh tế
Địa chỉ cơ quan giải quyết Trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị theo địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị; 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; điện thoại số: 0233 3551729 hoặc 0233 3859713
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết

Ngay khi tiếp nhận hồ sơ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Phí

Không có:

Lệ phí

Không có:

Căn cứ pháp lý


Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT
Nghị định 118/2015/NĐ-CP
Luật 67/2014/QH13


- Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

- Bước 2: Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ và ghi nhận tình trạng chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.- Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư: + Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; + Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); - Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư): + Thông báo của nhà đầu tư; + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) + Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.File mẫu:

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư chấm dứt hoạt động thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

+ Dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo điều lệ doanh nghiệp, hợp đồng;

+ Dự án hết thời hạn hoạt động.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp