Mức độ 1  Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL - Ký hiệu thủ tục: BKH-QTR-272010

Lượt xem: 319
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý khu kinh tế
Địa chỉ cơ quan giải quyết - Trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị theo địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị; 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; điện thoại số: 0233 3551729 hoặc 0233 3859713
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết

Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

Ban Quản lý tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ nhà đầu tư.

Phí

Không có

Lệ phí

Không có:

Căn cứ pháp lý


Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT
Nghị định 118/2015/NĐ-CP
Luật 67/2014/QH13


- Bước 1: Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Ban Quản lý.

- Bước 2: Ban Quản lý tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư nộp.Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưFile mẫu:

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp