Mức độ 4  Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Ký hiệu thủ tục: 1.001432.000.00.00.H50

Lượt xem: 202
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch

Địa chỉ cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị
Lĩnh vực Lữ hành
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày

  10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 Ngày

  10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế/Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Phí

650.000 đồng/thẻ (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) *.:

Lệ phí

650.000 đồng/thẻ (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) *.:

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL-Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Số: 06/2017/TT-BVHTTDL

 • Thông tư 33/2018/TT-BTC Số: 33/2018/TT-BTC

 • Luật Du lịch 09//2017/QH14 Số: 09/2017/QH14

 • - Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi thẻ hết hạn sử dụng.

 • - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch do Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ Bản chính: 1
Bản sao: 0
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017) *; Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Tải về

Bảo đảm duy trì các điều kiện cấp thẻ: (1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; (2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; (3) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy; (4) Hướng dẫn viên du lịch nội địa tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế; (5) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề (đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế): đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau: - Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ; - Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài; - Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài; - Có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, còn thời hạn hoặc được cấp trong vòng 05 năm đối với chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ không quy định thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức yêu cầu theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017.