Mức độ 1  Hợp nhất công ty luật - Ký hiệu thủ tục: 1.002218.000.00.00.H50

Lượt xem: 89
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp
Lĩnh vực Luật sư
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị hoặc qua đường bưu điện.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp nhất.

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý

 

Hai hoặc nhiều công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật trách nhiệm hữu hạn mới. Hai hoặc nhiều công ty luật hợp danh có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật hợp danh mới. Các công ty luật hợp nhất gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

 
- Giấy đề nghị hợp nhất công ty luật;- Hợp đồng hợp nhất, trong đó phải quy định rõ về thủ tục, thời hạn và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật bị hợp nhất;- Giấy đăng ký hoạt động của các công ty luật bị hợp nhất;- Điều lệ của công ty luật hợp nhất.
File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp