Mức độ 2  Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Ký hiệu thủ tục: 1.002010.000.00.00.H50

Lượt xem: 101
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp
Lĩnh vực Luật sư
Cách thức thực hiện
- Nộp hồ sơ: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị hoặc qua đường bưu điện.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư.

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

200.000 đồng/hồ sơ: Lệ phí

Căn cứ pháp lý

Thông tư 215/2016/TT-BTC Thông tư 02/2015/TT-BTP Nghị định 123/2013/NĐ-CP Luật 65/2006/QH11

Tổ chức hành nghề luật sư, Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập đăng ký tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư; trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

 
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;- Dự thảo Điều lệ của công ty luật;- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật;- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.
File mẫu:

  • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp