Mức độ 3  Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) - Ký hiệu thủ tục: 2.001819.000.00.00.H50

Lượt xem: 193
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Cách thức thực hiện

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận cơ sở ATTP.
Phí

Phí : 350.000 Đồng
(Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện ATTP)
Phí : 700.000 Đồng
(Thẩm định cấp giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở SXKD thực phẩm nông, lâm, thủy sản: Cơ quan kiểm tra địa phương thực hiện)

Lệ phí

Phí : 350.000 Đồng
(Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện ATTP)
Phí : 700.000 Đồng
(Thẩm định cấp giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở SXKD thực phẩm nông, lâm, thủy sản: Cơ quan kiểm tra địa phương thực hiện)

Căn cứ pháp lý
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp Số: 44/2018/TT-BTC

 • Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số: 38/2018/TT-BNNPTNT

 • a) Cơ sở nộp hồ sơ tới (Cơ quan kiểm tra cấp địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT).

 • b) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, cơ quan tiến hành kiểm tra hồ sơ và xem xét cấp hoặc không cấp lại Giấy chứng nhận ATTP (trường hợp không cấp phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do).

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38 /2018/TT-BNNPTNT

Phụ lục V.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP (phụ lục V) Tải về

Không có thông tin