Mức độ 2  Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) - Ký hiệu thủ tục: 2.001938.000.00.00.H50

Lượt xem: 121
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận một cửa Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày

  Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP Số: 01/2017/NĐ-CP

 • Luật 45/2013/QH13 Số: 45/2013/QH13

 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP Số: 43/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Số: 24/2014/TT-BTNMT

 • a) Người được Nhà nước giao quản lý đất nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

 • b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ .

 • c) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc: - Kiểm tra hiện trạng đất. - Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có). Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có); Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK. Mau 4 a. don DKQSĐ.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp