Mức độ 4  Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - Ký hiệu thủ tục: 1.007203.000.00.00.H50

Lượt xem: 135
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu CN, Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện

Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng (hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao) theo phân cấp của địa phương.

Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng (hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao) theo phân cấp của địa phương.

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày

  Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng (hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao) theo phân cấp của địa phương.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 5 Ngày

  Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Xây dựng (hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao) theo phân cấp của địa phương.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép xây dựng được gia hạn
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Xây dựng Số: 50/2014/QH13

 • Về quản lý dự án đầu tư xây dựng Số: 59/2015/NĐ-CP

 • Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Số: 15/2016/TT-BXD

 • - Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

 • - Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng hoặc cấp lại giấy phép xây dựng.


Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD

Phụ lục số 2.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng Tải về

Không có