Mức độ 2  Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản - Ký hiệu thủ tục: 1.002625.000.00.00.H50

Lượt xem: 123
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
Cách thức thực hiện

 

 

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 02 (bộ), trong đó 01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức kì thi, 01 bộ gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

   

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

   

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng chẵn)

Căn cứ pháp lý
 • Luật 66/2014/QH13 Số: 66/2014/QH13

 • Thông tư 11/2015/TT-BXD Số: 11/2015/TT-BXD

 • - Cá nhân có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải nộp đơn đăng ký dự thi và phải thi sát hạch theo quy định sau:

 • + Trường hợp đăng ký dự thi lại tại địa phương đã cấp chứng chỉ thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở theo quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng để được cấp lại chứng chỉ, số chứng chỉ theo số cũ, chứng chỉ ghi rõ trên trang 01 là cấp lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba;

 • + Trường hợp đăng ký dự thi ở địa phương khác thì phải thực hiện thủ tục thi sát hạch như cấp chứng chỉ mới nhưng chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở.

 • - Sở Xây dựng tổ chức thi sát hạch phần kiến thức cơ sở theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng.

 • - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ (ghi rõ cấp lần thứ hai, lần thứ ba...)


trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng
Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Chứng chỉ cũ đã cấp

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

 

Bản chính: 2

Bản sao: 0


trường hợp hết hạn hoặc gần hết hạn

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

- 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);

 

Bản chính: 2

Bản sao: 0

- 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;

 

Bản chính: 2

Bản sao: 0

- Kết quả bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản với phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100).

 

Bản chính: 2

Bản sao: 0

- 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);

 

Bản chính: 2

Bản sao: 0

- 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng).;

Mau don xi cap lai chung chi hanh nghe moi gioi BĐS.docx

Bản chính: 2

Bản sao: 0

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

 

Bản chính: 2

Bản sao: 0

- Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị);

 

Bản chính: 2

Bản sao: 0

- Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp đã hết hạn, hoặc bản sao có chứng thực đối với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn

 

Bản chính: 2

Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Tải về

Yêu cầu điều kiện 1: + Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; - Yêu cầu điều kiện 2: + Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải có trình độ từ Trung học phổ thông trở lên. - Yêu cầu điều kiện 3: + Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi. - Yêu cầu điều kiện 4: + Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải có bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản với phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100).

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp