Mức độ 2  Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ - Ký hiệu thủ tục: 1.003025.000.00.00.H50

Lượt xem: 98
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã;Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ Hồ sơ
Thời hạn giải quyết

35 ngày

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện

Thông tin trên bia mộ liệt sĩ được đính chính

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC Nghị định 31/2013/NĐ-CP Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13

+ Bước 1: Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ gửiTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

+ Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan về phần mộ và gửi đề nghị xác minh thông tin liệt sĩ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.

+ Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ trong thời gian 05 ngày làm việc có trách nhiệm kiểm tra thông tin về liệt sĩ và gửi kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ.

+ Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra thông tin về liệt sĩ, có trách nhiệm chỉnh sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

 
Đơn đề nghị
File mẫu:

  • Đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp