Mức độ 4  Cấp giấy phép hoạt động in - Ký hiệu thủ tục: 1.004153.000.00.00.H50

Lượt xem: 145
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.  ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Trực tuyến
 • 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày

  15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày

  15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày

  15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép hoạt động in
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 60/2014/NĐ-CP Số: 60/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 03/2015/TT-BTTTT Số: 03/2015/TT-BTTTT

 • Nghị định 25/2018/NĐ-CP Số: 25/2018/NĐ-CP

 • Trước khi hoạt động, cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức thuộc địa phương thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm quy định tại điểm a và c khoản 4 Điều 2 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông.

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép, trong đó ghi rõ nội dung hoạt động phù hợp với thiết bị của cơ sở in, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập Bản chính: 0
Bản sao: 1
Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm theo mẫu quy định; Mẫu số 01 - Phụ lục II thông tư số 23.2014.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in. Tải về
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in Tải về

Điều kiện hoạt động của cơ sở in: 1. Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in đúng với nội dung đơn đề nghị; 2. Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in; 3. Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam; 4. Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin