Mức độ 4  Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm - Ký hiệu thủ tục: 1.003483.000.00.00.H50

Lượt xem: 140
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết   Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.  ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày

  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 Ngày

  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật xuất bản Số: 19/2012/QH13

 • Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Số: 195/2013/NĐ-CP

 • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Số: 23/2014/TT-BTTTT

 • - Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở tại địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương đặt tại địa phương gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm đến Sở Thông tin và Truyền thông.

 • - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 • Việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài phải được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuấ bản cấp giấy phép.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ theo mẫu quy định. mẫu số 11 - PL3.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp giấy phép trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ Mẫu số 10 - PL3.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ theo mẫu quy định Tải về
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm/ hội chợ xuất bản phẩm (trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ); Tải về

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin