Mức độ 4  Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Ký hiệu thủ tục: 1.003725.000.00.00.H50

Lượt xem: 196
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết

  Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.  ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cách thức thực hiện

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 15 Ngày

  15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày

  15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Theo quy định tại Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính: Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh là 25.000 đồng/hồ sơ

Căn cứ pháp lý
 • Luật xuất bản Số: 19/2012/QH13

 • Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Số: 195/2013/NĐ-CP

 • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Số: 23/2014/TT-BTTTT

 • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh Số: 214/2016/TT-BTC

 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hà Nội gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội;

 • Cơ quan, tổ chức khác và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp gấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu.

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh. Mẫu số 08 - Phụ lục III.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Mẫu số 07 - Phụ lục III.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh Tải về
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Tải về

Không

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Theo quy định tại Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính: Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh là 25.000 đồng/hồ sơ