Mức độ 4  Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Ký hiệu thủ tục: 2.001564.000.00.00.H50

Lượt xem: 136
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết   Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.  ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Phí

không có thông tin

Lệ phí

không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật 19/2012/QH13 Số: 19/2012/QH13

 • Nghị định 195/2013/NĐ-CP Số: 195/2013/NĐ-CP

 • Thông tư 23/2014/TT-BTTTT Số: 23/2014/TT-BTTTT

 • Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức nước ngoài. Trước khi thực hiện, cơ sở in phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài gửi Sở Thông tin và Truyền thông sở tại; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt; Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in. Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; Mẫu số 05 - Phụ lục II thông tư 23.2014.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
-Bản mẫu xuất bản phẩm đặt in; Bản chính: 2
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài Tải về

Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức nước ngoài.

Phí

không có thông tin

Lệ phí

không có thông tin