Mức độ 4  Đăng ký hoạt động cơ sở in - Ký hiệu thủ tục: 2.001740.000.00.00.H50

Lượt xem: 464
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Trực tuyến
 • 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 3 Ngày làm việc

  03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Trực tuyến
 • 3 Ngày làm việc

  03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 3 Ngày làm việc

  03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy xác nhận
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 60/2014/NĐ-CP Số: 60/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 03/2015/TT-BTTTT Số: 03/2015/TT-BTTTT

 • Nghị định 25/2018/NĐ-CP Số: 25/2018/NĐ-CP

 • Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản phẩm không thuộc đối tượng cấp giấy phép hoạt động cơ sở in phải đăng ký hoạt động cơ sở in với Sở Thông tin và Truyền thông.

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở in, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xác nhận đăng ký; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in Mau so 14 - To khai dang ky hoat dong co so in.doc
Bản chính: 2
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in Tải về

Điều kiện đăng ký hoạt động cơ sở in: 1. Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in đúng với nội dung đơn đề nghị; 2. Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in; 3. Có người đứng đầu thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin