Mức độ 4  Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Ký hiệu thủ tục: 2.001584.000.00.00.H50

Lượt xem: 424
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.  ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.( Theo mẫu số 04 - Phụ lục II, Ban hành kèm theo thông tư 23/2014/TT-BTTTT).
Phí

không có thông tin

Lệ phí

không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 195/2013/NĐ-CP Số: 195/2013/NĐ-CP

 • Thông tư 23/2014/TT-BTTTT Số: 23/2014/TT-BTTTT

 • - Cơ sở in có nhu cầu cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.

 • - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp lại giấy phép; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản chính giấy phép bị hư hỏng hoặc bản sao giấy phép (nếu có) trong trường hợp bị mất. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép; Mẫu số 02 - Phụ lục II Thông tư 23.2014 (1).doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Phí

không có thông tin

Lệ phí

không có thông tin