Mức độ 4  Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Ký hiệu thủ tục: 2.001728.000.00.00.H50

Lượt xem: 493
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin Truyền Thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Trực tuyến
 • 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 60/2014/NĐ-CP Số: 60/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 03/2015/TT-BTTTT Số: 03/2015/TT-BTTTT

 • Nghị định 25/2018/NĐ-CP Số: 25/2018/NĐ-CP

 • Trước khi sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đăng ký sử dụng đến Sở Thông in và Truyền thông sở tại.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải xác nhận đăng ký bằng văn bản; trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị chuyển nhượng (đối với máy đã đăng ký sử dụng) có xác nhận của Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát) giấy phép nhập khẩu máy do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp; hợp đồng và hóa đơn mua máy hoặc chứng từ thuê mua máy; Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Tải về

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin