Mức độ 4  Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Ký hiệu thủ tục: 2.001732.000.00.00.H50

Lượt xem: 443
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Trực tuyến
 • 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy xác nhận
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 60/2014/NĐ-CP Số: 60/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 03/2015/TT-BTTTT Số: 03/2015/TT-BTTTT

 • Nghị định 25/2018/NĐ-CP Số: 25/2018/NĐ-CP

 • Tổ chức, cá nhân sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu khi chuyển nhượng máy phải có hồ sơ gửi Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải xác nhận vào đơn đề nghị chuyển nhượng, trả lại 01 bản cho cơ quan, tổ chức đề nghị chuyển nhượng máy, 01 bản lưu hồ sơ và cập nhật thay đổi đăng ký máy trong dữ liệu quản lý, trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân được chuyển nhượng máy; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản chính giấy xác nhận đã đăng ký máy đó. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (02 bản); Mẫu số 06.ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG MÁY PHOTO.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (02 bản); Tải về

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin