DVCTT toàn trình  Cho phép họp báo (nước ngoài) - Ký hiệu thủ tục: 2.001173.000.00.00.H50

Lượt xem: 874
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ tiếp nhận HS Trung tâm PVHCC tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 2 Ngày

  02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 2 Ngày

  02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Văn bản chấp thuận
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật 103/2016/QH13 Số: 103/2016/QH13

 • Luật Báo chí số 29/LCT/HĐNN8 của Quốc Hội thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989 Số: 29/LCT/HĐNN8

 • Luật số 12/1998/QH10 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí Số: 12/1998/QH10

 • Nghị định 88/2012/NĐ-CP Số: 88/2012/NĐ-CP

 • Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam Số: 88/2012/NĐ-CP

 • Thông tư 04/2014/TT-BTTTT Số: 04/2014/TT-BTTTT

 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại các địa phương khác ngoài Hà Nội gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tỉnh ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.

 • Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị/thông báo họp báo Mẫu 02.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. - Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

  Liên hệ