DVCTT toàn trình  Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài - Ký hiệu thủ tục: 1.003888.000.00.00.H50

Lượt xem: 860
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ tiếp nhận HS Trung tâm PVHCC tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Văn bản chấp thuận
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 88/2012/NĐ-CP Số: 88/2012/NĐ-CP

 • Thông tư 04/2014/TT-BTTTT Số: 04/2014/TT-BTTTT

 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (trụ sở tại các địa phương khác ngoài Hà Nội) có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị (theo mẫu); Mẫu 04 TT04.2014.tt-btttt.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

  Liên hệ