Mức độ 4  Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - Ký hiệu thủ tục: 1.005442.000.00.00.H50

Lượt xem: 230
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ tiếp nhận HS Trung tâm PVHCC tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ là bản gốc
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Bản sao từ bản gốc của văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp
Phí

1.250.000 đồng.

:

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010 Số: Luật Bưu chính số 49/2010/QH

 • Nghị định số 47/2011/NĐ-CP Số: Nghị định số 47/2011/NĐ-CP

 • Thông tư số 291/2016/TT-BTC Số: Thông tư số 291/2016/TT-BTC

 • - Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

 • - Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở TTTT.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản gốc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Tải về

Mẫu Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ). Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Phí

1.250.000 đồng.

:

Lệ phí

Không có thông tin

  Liên hệ