DVCTT toàn trình  Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) - Ký hiệu thủ tục: 1.004470.000.00.00.H50

Lượt xem: 892
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ tiếp nhận HS

Trung tâm PVHCC tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ là bản gốc
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 08 Ngày làm việc

  08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

  Trực tuyến
 • 08 Ngày làm việc

  08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

  Dịch vụ bưu chính
 • 08 Ngày làm việc

  08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Phí

- Trường hợp tự cung ứng dịch vụ phạm vi nội tỉnh: 1.250.000 đồng.

- Trường hợp với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam: 1.000.000 đồng.

:

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật 49/2010/QH12 Số: 49/2010/QH12

 • Nghị định 47/2011/NĐ-CP Số: 47/2011/NĐ-CP

 • Thông tư 291/2016/TT-BTC Số: 291/2016/TT-BTC

 • Nghị định 25/2022/NĐ-CP Số: 25/2022/NĐ-CP

 • Thông tư 25/2020/TT-BTC Số: 25/2020/TT-BTC

 • Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Số: 2202/QĐ-UBND

 • - Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

 • - Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam. + Văn bản thông báo hoạt động bưu chính; + Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao. Van ban thong bao hoat dong buu chính.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1
Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp tự cung ứng dịch vụ: Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg, cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kg và cung ứng dịch vụ gói, kiện hàng hóa gồm: + Văn bản thông báo hoạt động bưu chính; + Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; + Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có); + Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; + Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; + Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; + Hợp đồng nhượng quyền thương mại với doanh nghiệp đang cung ứng dịch vụ bưu chính (nếu có). + Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính; Van ban thong bao hoat dong buu chính.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1
Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc   Bản chính: 1
Bản sao: 1

File mẫu:

 • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính Tải về

Việc thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hoạt động bưu chính.

Phí

- Trường hợp tự cung ứng dịch vụ phạm vi nội tỉnh: 1.250.000 đồng.

- Trường hợp với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam: 1.000.000 đồng.

:

Lệ phí

Không có thông tin

  Liên hệ