Mức độ 4  Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Ký hiệu thủ tục: 1.004470.000.00.00.H50

Lượt xem: 360
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ tiếp nhận HS Trung tâm PVHCC tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ là bản gốc
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Phí

- Trường hợp tự cung ứng dịch vụ phạm vi nội tỉnh: 1.250.000 đồng.

- Trường hợp với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam: 1.000.000 đồng.

:

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật 49/2010/QH12 Số: 49/2010/QH12

 • Nghị định 47/2011/NĐ-CP Số: 47/2011/NĐ-CP

 • Thông tư 291/2016/TT-BTC Số: 291/2016/TT-BTC

 • - Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

 • - Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao. Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính Bản chính: 0
Bản sao: 0
+ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính Vanbanxacnhanthongbaohoatdongbuuchinh.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính Vanbanxacnhanthongbaohoatdongbuuchinh (1).docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam bao gồm: Bản chính: 0
Bản sao: 0
1. Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg); cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg) và cung ứng dịch vụ gói, kiện hàng hóa gồm: Bản chính: 0
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Văn bản thông báo hoạt động bưu chính Tải về

Việc thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hoạt động bưu chính.

Phí

- Trường hợp tự cung ứng dịch vụ phạm vi nội tỉnh: 1.250.000 đồng.

- Trường hợp với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam: 1.000.000 đồng.

:

Lệ phí

Không có thông tin

  Liên hệ