Mức độ 2  Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT - Ký hiệu thủ tục: BXH-250297

Lượt xem: 414
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Cách thức thực hiện
- Nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị;
- Qua hệ thống bưu chính.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới không quá 05 ngày.

- Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất không quá 05 ngày.

- Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ -  BNN không quá 10 ngày.

- Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN không quá 03 ngày.

- Trường hợp xác nhận sổ BHXH không quá 05 ngày

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

Sổ BHXH, thẻ BHYT.

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý

1. Đối với người lao động làm việc ở nước ngoài: Lập hồ sơ theo Mục 1.5, Mục 1.6 đóng qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

2.  Đối với đơn vị sử dụng lao động:

Bước 1.

- Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với người lao động đã được cấp mã số BHXH;

Hướng dẫn người lao động lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người lao động chưa được cấp được mã số BHXH (kể cả người lao động không nhớ mã số BHXH).

Bước 2.

Nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Bước 3.

Nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.1. Người lao động a) Người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động: - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS). - Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03. b) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); - Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng. 

2. Đơn vị sử dụng lao động a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS); b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS); c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS). Lưu ý: Thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc. -Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); - Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS); - Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS). -Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)File mẫu:

  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT Tải về
  • Giấy tờ chứng minh người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn Tải về
  • Bảng kê thông tin Tải về
  • anh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN Tải về
  • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT Tải về

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp