Mức độ 4  Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - Ký hiệu thủ tục: 1.004379.000.00.00.H50

Lượt xem: 293
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ tiếp nhận HS Trung tâm PVHCC tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ là bản gốc
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 7 Ngày

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Bản sao từ bản gốc của giấy phép bưu chính đã được cấp
Phí

1.250.000 đồng.

:

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính Số: 291/2016/TT-BTC

 • Luật bưu chính Số: 49/2010/QH12

 • Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính Số: 47/2011/NĐ-CP

 • Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

 • Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, nhưng bị hư hỏng không sử dụng được Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính; Giaydenghicaplaigiayphepbuuchinh.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính Tải về

Giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Phí

1.250.000 đồng.

:

Lệ phí

Không có thông tin

  Liên hệ