Mức độ 2  Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia - Ký hiệu thủ tục: 1.005095.000.00.00.H50

Lượt xem: 487
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ cơ quan giải quyết Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi
Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
Cách thức thực hiện

15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh

15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Điểm các bài thi sau chấm phúc khảo
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông Số: 04/2017/TT-BGDĐT

 • sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT Số: 04/2018/TT-BGDĐT

 • Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh

 • Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đơn phúc khảo của thí sinh

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp