Mức độ 1  Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Ký hiệu thủ tục: 1.000716.000.00.00.H50

Lượt xem: 124
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ cơ quan giải quyết Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Cách thức thực hiện

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 30 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 30 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định/Văn bản đồng ý cho giải thể cơ sở giáo dục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục Số: 86/2018/NĐ-CP

 • Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị giải thể cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư.

 • Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục phải ghi rõ lý do giải thể, chấm dứt hoạt động, các biện pháp đảm bảo quyền hợp pháp của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phải được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng


Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Phương án giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trong đó nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người học, nhà giáo cán bộ quản lý và nhân viên; phương án giải quyết tài chính, tài sản

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Đơn đề nghị giải thể cơ sở giáo dục

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

Theo đề nghị của nhà đầu tư

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp