Mức độ 4  Cấp giấy phép bưu chính - Ký hiệu thủ tục: 1.003659.000.00.00.H50

Lượt xem: 355
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ tiếp nhận HS Trung tâm PVHCC tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao)
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 30 Ngày

  30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 30 Ngày

  30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép bưu chính
Phí

10.750.000 đồng.

:

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 47/2011/NĐ-CP Số: 47/2011/NĐ-CP

 • Luật bưu chính Số: 49/2010/QH12

 • Thông tư 291/2016/TT-BTC Số: 291/2016/TT-BTC

 • Bước 1: Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

 • Bước 2: Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao   Bản chính: 1
Bản sao: 2
Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính   Bản chính: 1
Bản sao: 2
Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính   Bản chính: 1
Bản sao: 2
Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có)   Bản chính: 1
Bản sao: 2
Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính   Bản chính: 1
Bản sao: 2
Phương án kinh doanh   Bản chính: 1
Bản sao: 2
Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau: + Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác; + Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ; + Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ; + Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát; + Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ); + Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính; + Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế - xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.   Bản chính: 1
Bản sao: 2
Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính   Bản chính: 1
Bản sao: 2
Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép   Bản chính: 1
Bản sao: 2
Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính   Bản chính: 1
Bản sao: 2
Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định tại điểm k khoản 2 Điều này   Bản chính: 1
Bản sao: 2
Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có)   Bản chính: 1
Bản sao: 2

File mẫu:

 • Giấy đề nghị giấy phép bưu chính Tải về

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính; b) Có khả năng tài chính (có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam; mức vốn tối thiểu phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam của doanh nghiệp), nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép; c) Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính; d) Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Phí

10.750.000 đồng.

:

Lệ phí

Không có thông tin

  Liên hệ