Mức độ 2  Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước - Ký hiệu thủ tục: 1.004460.000.00.00.H50

Lượt xem: 176
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật 29/2013/QH13 Số: 29/2013/QH13

 • Nghị định 11/2014/NĐ-CP Số: Nghị định 11/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 14/2014/TT-BKHCN-Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ Số: 14/2014/TT-BKHCN

 • - Bước 1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước sau khi được cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền công nhận, được khuyến khích đăng ký và giao nộp tại một trong các cơ quan sau: + Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia; + Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp bộ; + Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh

 • - Bước 2. Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ cơ quan đó có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ yêu cầu bổ sung. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- 01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. mau 9.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- 01 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có); Bản giấy báo cáo tổng hợp kết quả phải được đóng bìa cứng, gáy vuông, trên trang bìa lót bên trong có xác nhận của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- 01 văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền. mau 9-Giấy biên nhận hồ sơ.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ Tải về
 • Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Tải về

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp