Mức độ 2  Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình - Ký hiệu thủ tục: 1.003310.000.00.00.H50

Lượt xem: 165
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ cơ quan giải quyết Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Địa chỉ: 125, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. - Điện thoại: 053.3852.353
Lĩnh vực Gia đình
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp lại Thẻ cho nhân viên tư vấn.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp lại Thẻ cho nhân viên tư vấn.

Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 07 Ngày làm việc

  - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp lại Thẻ cho nhân viên tư vấn.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 07 Ngày làm việc

  - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp lại Thẻ cho nhân viên tư vấn.

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (cấp lại).
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 23/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL Số: 23/2014/TT-BVHTTDL

 • Nghị định 08/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Số: 08/2009/NĐ-CP

 • Luật 02/2007/QH12-Phòng, chống bạo lực gia đình Số: 02/2007/QH12

 • Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL Số: 02/2010/TT-BVHTTDL

 • - Nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình bị mất thẻ, bị rách hoặc hư hỏng thẻ, nộp hồ sơ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 • - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp lại Thẻ cho nhân viên tư vấn.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
02 ảnh cỡ 3 x 4cm Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Giấy Chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Bản chính: 0
Bản sao: 1
Thẻ cũ (trong trường hợp thẻ bị rách hoặc hư hỏng) Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn; mẫu số 9b1.TT23.2014.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên chăm sóc Tải về

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp