Mức độ 2  Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình - Ký hiệu thủ tục: 2.000022.000.00.00.H50

Lượt xem: 95
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ cơ quan giải quyết Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Địa chỉ: 125, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. - Điện thoại: 053.3852.353
Lĩnh vực Gia đình
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp thẻ cho nhân viên tư vấn. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp thẻ cho nhân viên tư vấn. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 07 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp thẻ cho nhân viên tư vấn. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 07 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp thẻ cho nhân viên tư vấn. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Phòng, chống bạo lực gia đình Số: 02/2007/QH12

 • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Số: 08/2009/NĐ-CP

 • Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình Số: 02/2010/TT-BVHTTDL

 • Thông tư 23/2014/TT-BVHTTDL Số: 23/2014/TT-BVHTTDL

 • - Cá nhân có nhu cầu cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình nộp hồ sơ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 • - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp thẻ cho nhân viên tư vấn. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
02 ảnh cỡ 3 x 4cm Bản chính: 2
Bản sao: 0
Bản sao Chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên tư vấn Mẫu số M9b.TT23.2014.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên chăm sóc Tải về

Cá nhân có đủ các tiêu chuẩn sau: 1. Tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức: có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nhưng đã được xóa án tích; trong quá trình hành nghề phải tuân thủ quy chế hoạt động của cơ sở và các quy định khác của pháp luật. 2. Tiêu chuẩn về kiến thức: - Có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng đối với những nhân viên tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình được cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 17 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; - Có chứng chỉ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp. 3. Tiêu chuẩn về kinh nghiệm: có ít nhất 01 năm hoạt động trong một hoặc các lĩnh vực tư vấn về pháp luật, tâm lý, chăm sóc y tế, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp