Mức độ 2  Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình - Ký hiệu thủ tục: 1.000104.000.00.00.H50

Lượt xem: 164
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ cơ quan giải quyết Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu chính. - Địa chỉ: 125 Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. - Điện thoại: 053.3852.353
Lĩnh vực Gia đình
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc. Trường hợp không cấp lại, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc. Trường hợp không cấp lại, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 07 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc. Trường hợp không cấp lại, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 07 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc. Trường hợp không cấp lại, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (cấp lại)
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Phòng, chống bạo lực gia đình Số: 02/2007/QH12

 • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Số: 08/2009/NĐ-CP

 • Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình Số: 02/2010/TT-BVHTTDL

 • Thông tư 23/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL Số: 23/2014/TT-BVHTTDL

 • - Nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình bị mất thẻ, bị rách hoặc hư hỏng thẻ, nộp hồ sơ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 • - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc. Trường hợp không cấp lại, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc Đơn cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc BLGĐ.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
02 ảnh cỡ 3 x 4cm. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc Bản chính: 0
Bản sao: 1
Thẻ cũ (trong trường hợp thẻ bị rách hoặc hư hỏng) Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên chăm sóc Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp