Mức độ 2  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) - Ký hiệu thủ tục: 1.000919.000.00.00.H50

Lượt xem: 148
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ cơ quan giải quyết Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu chính. - Địa chỉ: 125 Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. - Điện thoại: 053.3852.353
Lĩnh vực Gia đình
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày làm việc

  Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (cấp lại).
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 23/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL Số: 23/2014/TT-BVHTTDL

 • ThôQuy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đìnhng tư 02/2010/TT-BVHTTDL Số: 02/2010/TT-BVHTTDL

 • Luật 02/2007/QH12-Phòng, chống bạo lực gia đình Số: 02/2007/QH12

 • Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Nếu không đồng ý việc cấp lại, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do

 • Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình đã được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu bị mất, bị rách hoặc hư hỏng nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

 • Cơ sở được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động được cấp lại) cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để theo dõi, quản lý.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Mẫu đơn TT cấp lại cơ sở tư vấn gia đình cấp tỉnh.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất) Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hỏng); Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp