Mức độ 2  Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Ký hiệu thủ tục: 1.002153.000.00.00.H50

Lượt xem: 137
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Tư pháp
Lĩnh vực Luật sư
Cách thức thực hiện

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư.

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện

Giấy đăng ký hành nghề luật sư

Phí

100.000 đồng/lần cấp.

Lệ phí

100.000 đồng/lần cấp.

Căn cứ pháp lý

Thông tư 02/2015/TT-BTP Luật 20/2012/QH13 Luật 65/2006/QH11

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân đăng ký hành nghề tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư.

 
- Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư;- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư;- Bản sao Hợp đồng lao động ký kết với cơ quan, tổ chức.
File mẫu:

  • Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp