Mức độ 2  Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm - Ký hiệu thủ tục: 2.002050.000.00.00.H50

Lượt xem: 174
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan chủ quản.- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ quản

Địa chỉ cơ quan giải quyết Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Thông qua hệ thống bưu chính

Số lượng hồ sơ 01 bộ gốc
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • không có

  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • không có

  Thông qua hệ thống bưu chính

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hàng năm được phê duyệt
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 16/2016/NĐ-CP Số: 16/2016/NĐ-CP

 • Thông tư 12/2016/TT-BKHĐT Số: 12/2016/TT-BKHĐT

 • Nghị định 132/2018/NĐ-CP Số: 132/2018/NĐ-CP

 • Trên cơ sở kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án đã được cơ quan chủ quản phê duyệt; căn cứ tình hình giải ngân thực tế và kế hoạch giải ngân theo điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án, chủ dự án xem xét và trình người đứng đầu cơ quan chủ quản phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm. Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi hằng năm là một phần kế hoạch đầu tư hằng năm của cơ quan chủ quản.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Nội dung của kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hàng năm phải có thông tin chi tiết về các hợp phần (chia theo hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư xây dựng), các hạng mục và hoạt động chính, các nguồn vốn, kể cả vốn đối ứng và tiến độ thực hiện dự kiến kèm theo Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

không có

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp