Mức độ 1  Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Ký hiệu thủ tục: 1.001806.000.00.00.H50

Lượt xem: 202
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ Hồ sơ
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật không xác định thời hạn. Tuy nhiên, khi cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng không đủ từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật thì đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm phải báo cáo kịp thời và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định ngay việc ngừng công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH Nghị định 28/2012/NĐ-CP Luật 51/2010/QH12

+ Bước 1: Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật lập 01 bộ hồ sơ theo quy định, gửi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị, nơi Cơ sở có trụ sở chính.

+ Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc có văn bản thông báo lý do không đủ điều kiện để công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

 
+ Văn bản đề nghị của cơ sở sản xuất, kinh doanh trong đó nêu rõ tổng số lao động hiện có, số lao động là người khuyết tật; + Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy phép hoạt động của cơ sở; + Danh sách lao động là người khuyết tật và bản sao giấy xác nhận khuyết tật của những người khuyết tật có trong danh sách; + Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của lao động là người khuyết tật đang làm việc.
File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp