Mức độ 2  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng - Ký hiệu thủ tục: 2.000743.000.00.00.H50

Lượt xem: 173
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp 
Lĩnh vực Công chứng
Cách thức thực hiện
- Nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.
- Qua hệ thống bưu chính.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng đã được cấp lại theo Mẫu TP-CC-18 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP.

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Thẩm định để cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng thì phí là 500.000 đồng.: 500.000 đồng

Căn cứ pháp lý

Thông tư 257/2016/TT-BTC Thông tư 06/2015/TT-BTP Nghị định 29/2015/NĐ-CP Luật 53/2014/QH13

- Văn phòng công chứng được chuyển nhượng nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị;

- Sở Tư pháp xem xét cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng.

 
- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-10 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP;- Quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng;- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng;- Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên.
File mẫu:

  • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động (Mẫu TP-CC-10) Tải về

Việc thay đổi trụ sở của Văn phòng công chứng sang huyện, quận, thị xã, thành phố khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã ra quyết định cho phép thành lập phải được UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định và phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp