Mức độ 2  Cấp phép khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình; cải tạo, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp đã giao cho các tổ chức, đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình và sử dụng đất làm vật liệu san lấp thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh - Ký hiệu thủ tục: 1.007.966

Lượt xem: 165
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: 227 Hùng Vương, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.
Lĩnh vực Khoáng sản
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Đối với cấp tỉnh: Không quá 34 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với cấp huyện: không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định cấp phép
 • quyết định
 • Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật khoáng sản Số: 60/2010/QH12

 • Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND Số: 27/2014/QĐ-UBND

 • - Bước 1. Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định; nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh(đối với đất đã giao cho tổ chức, đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình và sử dụng làm vật liệu san lấp công trình) hoặc tại Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện (đối với đất nông nghiệp đã được giao cho hộ gia đình, cá nhân và sử dụng làm vật liệu san lấp công trình). - Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện tiếp nhận, viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho người nộp và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thụ lý sau đó tiếp nhận kết quả đã giải quyết. - Bước 3. Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (nơi đã nộp hồ sơ).

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo Quyết định phê duyệt (trường hợp công suất khai thác từ 100.000 m3 nguyên khai/năm trở lên) hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo văn bản chấp thuận (trường hợp công suất khai nhỏ hơn 100.000 m3 nguyên khai/năm) của cơ quan có thẩm quyền. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản đồ địa hình khu vực cải tạo, hạ độ cao. Bản chính. Được quy định như sau: + Đối với khu vực có diện tích > 10ha, bản đồ khu vực đề nghị cấp phép được lập trên nền bản đồ trích lục từ bản đồ địa hình, hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 106015’, múi chiếu 30, khoảng cao đều 0,5 m, có tỷ lệ 1:1.000. + Đối với khu vực có diện tích ≤ 10ha, bản đồ khu vực đề nghị cấp phép được lập trên nền bản đồ trích lục từ bản đồ địa hình, hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 106015’, múi chiếu 30, khoảng cao đều 0,5 m, có tỷ lệ 1:2.000. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Phương án cải tạo, hạ độ cao và sử dụng đất. Trong đó nêu rõ vị trí, diện tích, tọa độ, khối lượng, hiện trạng loại đất trước khi khai thác, thời gian, mục đích sử dụng khối lượng đất, phương án phục hồi môi trường sau khai thác. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đơn đề nghị cho phép cải tạo, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp đã được giao và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình mau so 01 - ks.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cho phép khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình Tải về

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp