Mức độ 4  Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa - Ký hiệu thủ tục: 1.004623.000.00.00.H50

Lượt xem: 464
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch

Địa chỉ cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị
Lĩnh vực Lữ hành
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày

  15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày

  15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.
Phí

650.000 đồng/thẻ (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) *.

:

Lệ phí

650.000 đồng/thẻ (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) *.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 09/2017/QH14 Số: 09/2017/QH14

 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Số: 06/2017/TT-BVHTTDL

 • Thông tu 33/2018/TT-BTC Số: 33/2018/TT-BTC

 • Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
(1) Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017) *; mẫu số 11.TT06.2017.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; Bản chính: 1
Bản sao: 0
(3) Giấy tờ chứng minh điều kiện về trình độ nghiệp vụ: Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa*; Bản chính: 0
Bản sao: 1
(4) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; Bản chính: 1
Bản sao: 0
(5) 02 ảnh chân dung màu cỡ 3 cm x 4 cm. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Tải về

(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; (2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; (3) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy; (4) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.