Mức độ 2  Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản - Ký hiệu thủ tục: 1.003742.000.00.00.H50

Lượt xem: 123
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị
Lĩnh vực Lữ hành
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Số lượng hồ sơ 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Du lịch Số: 09/2017/QH1409/2017/QH14

 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Số: 06/2017/TT-BVHTTDL

 • - Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Quyết định thu hồi giấy phép được gửi đến doanh nghiệp, cơ quan nhà nước về xuất nhập cảnh, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành

 • - Tiền ký quỹ do tòa án quyết định theo quy định của pháp luật về phá sản.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đã được cấp; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quyết định của Tòa án về việc mở thủ tục phá sản; Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp