Mức độ 2  Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) - Ký hiệu thủ tục: 1.003035.000.00.00.H50

Lượt xem: 184
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận một cửa Sở Văn hoá thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Điện ảnh
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phim trình duyệt.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phim trình duyệt.

Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày

  15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phim trình duyệt.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày

  15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phim trình duyệt.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép phổ biến phim
Phí

Không có thông tin 

Lệ phí

Không có thông tin 

Căn cứ pháp lý
 • Luật 62/2006/QH11 Số: 62/2006/QH11

 • Luật 31/2009/QH12 Số: 31/2009/QH12

 • Nghị định 54/2010/NĐ-CP Số: 54/2010/NĐ-CP

 • Thông tư 11/2011/TT-BVHTTDL Số: 11/2011/TT-BVHTTDL

 • Thông tư 289/2016/TT-BTC Số: 289/2016/TT-BTC

 • Quyết định 49/2008/QĐ-BVHTTDL Số: 49/2008/QĐ-BVHTTDL

 • - Cơ sở điện ảnh đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 • - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy phép phổ biến phim. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy chứng nhận bản quyền phim. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2008); Mẫu đơn TT8 Điện ảnh.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp