Mức độ 1  Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản - Ký hiệu thủ tục: 2.001247.000.00.00.H50

Lượt xem: 120
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp Quảng Trị (số 87 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)
Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản
Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Quyết định đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Thông tư 06/2017/TT-BTP Luật 01/2016/QH14 Nghị định 62/2017/NĐ-CP

Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động. Doanh nghiệp đấu giá tài thực hiện đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh; - Quyết định thành lập chi nhánh; - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp; - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh; - Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.
File mẫu:

Doanh nghiệp đấu giá tài sản cử một đấu giá viên của doanh nghiệp làm Trưởng chi nhánh.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp