Mức độ 2  Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) - Ký hiệu thủ tục: 2.001630.000.00.00.H50

Lượt xem: 532
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận một cửa Sở Công thương tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
    Trực tiếp
  • 7 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
  • Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (cấp lại lần thứ…)
Phí

Phí thẩm định: Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ

Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có):

Căn cứ pháp lý
  • Về kinh doanh rượu Số: Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

  • + Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.

  • + Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Sở Công Thương.

  • + Sở Công Thương căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của doanh nghiệp để cấp lại giấy phép;

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:
  • Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do bị mất hoặc bị hỏng: Hồ sơ đề nghị cấp lại (01 bộ) bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 105/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ( MẪU SỐ 03).docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Trường hợp cấp lại do Giấy phép hết thời hạn hiệu lực: Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có giấy phép hết hạn, bị mất, bị hỏng. + Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất. + Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. + Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định. + Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu. + Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu Đối với trường hợp Giấy phép hết hạn: Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp