DVCTT toàn trình  Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) - Ký hiệu thủ tục: 2.001630.000.00.00.H50

Lượt xem: 1408
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Địa chỉ tiếp nhận HS

Trung tâm PVHCC tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

   

  Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

   

  Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

   

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Phí

Phí thẩm định: Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ

Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có):

Căn cứ pháp lý
 • Về kinh doanh rượu Số: Nghị định 105/2017/NĐ-CP

 • Nghị định 17/2020/NĐ-CP Số: 17/2020/NĐ-CP

 • Thông tư 13/2020/TT-BCT Số: 13/2020/TT-BCT

 • Thông tư 117/2018/TT-BTC Số: 117/2018/TT-BTC

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

 • + Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.

 • + Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Sở Công Thương.

 • + Sở Công Thương căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của doanh nghiệp để cấp lại giấy phép;

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:

 • Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

+ Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới   Bản chính: 1
Bản sao: 1

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có); MẪU SỐ 03 RƯỢU.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1

File mẫu:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật - Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất. - Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. - Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định. - Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu. - Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

Phí

Phí thẩm định: Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ

Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có):

  Liên hệ